สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน"

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ "สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2241-2841, 0-2241-5125  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncswt.or.th
ภาพประกอบ: 
ประกวดตราสัญลักษณ์