ร่วมเสนอชื่อคนพิการเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรบุคคลสำคัญของโลก"