รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ 31 ตุลาคม 2561

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ 31 ตุลาคม 2561
ภาพประกอบ: 
รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ 31 ตุลาคม 2561