รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ 30 กันยายน 2561

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
สถานการณ์ด้านคนพิการ 30 กันยายน 2561
ภาพประกอบ: 
สถานการณ์ด้านคนพิการ 30 กันยายน 2561