รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน 2560

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน 2560
ข้อมูลเรียก ณ วันที่  25  เดือนมิถุนายน 2560

ภาพประกอบ: 
หน้าแรก รายงานสถานการณ์คนพิการ มิถุนายน 2560
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ