รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2558

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ภาพประกอบ: 
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย