รับสมัคร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร 02-6596394
ภาพประกอบ: 
รับสมัครอพม.
แหล่งที่มา: 
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ