รับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560 (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities)

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
องค์กร Korean Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (KSRPD) สาธารณรัฐเกาหลี กำหนดจัดโครงการ "ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560" (2017 Global Challenges of Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 2 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนพิการในการเป็นผู้นำระดับนานาชาติ
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: