รับสมัครเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
รับสมัครเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2560 (2017 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
ภาพประกอบ: 
รับสมัครเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย
รับสมัครเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย
รับสมัครเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย
รับสมัครเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย
รับสมัครเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย
รับสมัครเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย
รับสมัครเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย