พม.และบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มหาชน มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกหนี้กองทุนฯ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ฟรี ธรรมเนียมการชำระเงินกู้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558 ทุกสาขาทั่วประเทศ
ภาพประกอบ: 
พม.และบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มหาชน มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกหนี้กองทุนฯ