พก. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
พก. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
9 ตำแหน่ง 27 อัตรา  สมัครผ่านเว็บไซต์ dep.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ 11-17 กันยายน 2560

ภาพประกอบ: 
พก. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป