พก. จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดช่องทางการรับชำระเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าวจากอินเทอร์เน็ต
วันนี้ (9 พฤษภาคม 2556) เวลา 13.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดช่องทางการรับชำระเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ...สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐ จึงทำให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดตั้งขึ้นและเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงส่งเสริมและดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ
การให้บริการเงินกู้ยืมสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนี้ สามารถกู้ยืมฯ ได้ในวงเงินคนละไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระคืนกองทุนได้ภายใน 5 ปี โดยปัจจุบันมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ไปแล้ว จำนวน 90,250 ราย ...สำหรับความร่วมมือในการให้บริการรับชำระในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สามารถชำระเงินเข้ากองทุนฯ ได้สะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
ด้านนายวีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวถึง ความพร้อมในการเป็นตัวแทนรับชำระค่างวดเงินกู้คนพิการ ด้วยการร่วมมือกับ พก. พัฒนาระบบการรับชำระที่ตรงกับความต้องการ และสะดวกต่อการใช้งานด้วยการออกบัตรแจ้งการชำระเงินให้กับคนพิการ ประกอบกับจำนวนจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา ที่เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ในห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสรวมกว่า 9,000 สาขา ทำให้ผู้พิการสามารถใช้บริการรับชำระเงินกู้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ติดต่อ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส โทร 02 - 6482250
ภาพประกอบ: 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส