ประกาศ แจ้งการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความยินดีที่จะขอปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ในเร็วๆนี้ หวังว่า เว็บไซต์รูปแบบใหม่จะเพิ่มประโยชน์ให้ท่านไม่มากก็น้อย
ภาพประกอบ: 
แจ้งการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่