ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ภาพประกอบ: 
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ