ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล พก.

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30 น. - 12.30 น.  
ณ Blu O เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 กรุงเทพฯ 
 
เพื่อหารายได้สมทบทุนสวัสดิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์สำหรับองค์กร และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 
สมัครและติดต่อสอบถามได้ที่ 02-354-3388 ต่อ 203 , 204, หรือสามารถซื้อบัตรร่วมแข่งขันที่หน้างาน
ภาพประกอบ: 
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล พก.