ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ 
1. ไฟล์ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ
2. รายละเอียดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ
ภาพประกอบ: 
ไฟล์ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ