ขอเชิญร่วมโหวตลงคะแนนเสียงเน็ตประชารัฐ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
(The Village Broadband Internet Project: Net Phacharat) เพื่อรับรางวัล "WSIS Project Prizes 2018" ของ ITU https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/prizes/2019/
ภาพประกอบ: 
ร่วมโหวตลงคะแนนเสียงเน็ตประชารัฐ