ขอเชิญร่วมบริจาคกายอุปกรณ์และสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาค
กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น รถเข็นนั่งคนพิการ (Wheelchair) รถสามล้อโยกอุปกรณ์ช่วยเดินหรือไม้เท้า ที่นั่งสำหรับขับถ่าย เป็นต้น
เครื่องอุปโภคบริโภค  เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียน ข้าวสารอาหารแห้ง  นมผงสำหรับเด็กพิการ และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ สำหรับคนพิการ
ภาพประกอบ: 
ขอเชิญร่วมบริจาคกายอุปกรณ์และสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
แหล่งที่มา: 
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ