ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิดลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ภาพประกอบ: 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ