นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง: 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
จันทร์, ตุลาคม 1, 2018