Evening Brief ครั้งที่ 2/2561

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 13, 2017 - 16:00
สถานที่: 
ห้องประชุมอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชั้น 3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชั้น 3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พก. (Evening Brief) ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของท่าน รมว.พม. (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) และของรัฐบาล
ภาพประกอบ: 
Evening Brief ครั้งที่ 2/2561
Evening Brief ครั้งที่ 2/2561
Evening Brief ครั้งที่ 2/2561
Evening Brief ครั้งที่ 2/2561
Evening Brief ครั้งที่ 2/2561
Evening Brief ครั้งที่ 2/2561
Evening Brief ครั้งที่ 2/2561