โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”

สถานที่: 
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมให้การต้อนรับคณะนักปั่น โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” เดินทางถึงศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่คนพิการทางการเห็น สร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทย ร่วมปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ พิชิตเส้นทาง 9 วัน 9 จังหวัด ระยะทางรวม 867 กิโลเมตร เพื่อสมทบทุนและสนับสนุนการก่อสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเริ่มต้นเส้นทางจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ในการนี้ อธิบดี พก. ได้ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนในโครงการฯ จำนวน 190,000 บาท

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถร่วมบริจาคเพื่อระดมทุนต่อเนื่องจนถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2561 นี้


ภาพประกอบ: 
โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
โครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”