โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนัก เรื่อง สิทธิและความเสมอภาคคนพิการ

วันที่/เวลา: 
จันทร์, มกราคม 21, 2013 (All day)
สถานที่: 
โรงเเรมบัดดี้ โอเรียลเต็ล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเเห่งงชาติ โดยสำนักนโยบายเเละวิขาการ กลุ่มประสานกลไกเพื่อการพัฒนา ได้จัดอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนัก เรื่อง สิทธิคนพิร (Workshop on Rights Sensitization and Disability Equality) โดยมีนางอุษา หงษ์กาญจนกุญ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเเห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน เเละนางนภา เศรษฐกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเเห่งชาติ มอบประกาศนียบัตร ให้เเก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว .

     วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมนั้น  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นคนพิการ สิทธิของคนพิการ เเละอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมถึงเผยเเพร่เเนวความคิดเเละเเนวทางปฏิบัติเพื่อความเสมอภาคของคนพิการโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในทุกกระบวนการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีมุมมองใหม่ต่อความพิการ เเละเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาความพิการในเเนวคิดเชิงบวกทางสังคมได้ ตลอดจนเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ อิทธิพลทางทัศนคติ ความเชื่อ ภาษา วัฒธรรม ที่มีต่อคนพิการ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อคนพิการ ในการอบรมจากสภถานประกอบการในเขตกรุงเทพเเละปริมณฑล รวมถึงเจ้าหน้าที่ พก. กลุ่มผู้ที่งานด้านทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ เป็นต้น

ภาพประกอบ: 
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ
รูปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ