แจ๋ว 3 มกราคม 2561

สถานที่: 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 14.45 น. ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

รายการ "แจ๋ว" ทางช่อง 3 (13 Family) นำเสนอประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้รับเกียรติจากนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมสนทนาสด ในประเด็น "ศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง (Service Link)" ตามโครงการ “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ” โดยมีนายพิเชษฐ ลีนุกูลชัย ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม (ล่ามภาษามือ) และนางสาวนิรมล ทรัพย์เจริญ นักพัฒนาสังคม (คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย) ร่วมสาธิตการใช้ตู้สื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยิน (TTRS) ในรายการ

ต่อมา เวลา 15.30 น. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมหารือกับผู้บริหารรายการ “แจ๋ว นำโดย คุณชวนันท์ ประเสริฐวรรณ โปรดิวเซอร์รายการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการนำเสนอประเด็นคนพิการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พก.

ทั้งนี้ รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13 Family) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.45 - 15.30 น. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณชวนันท์ ประเสริฐวรรณ โปรดิวเซอร์รายการฯ ให้ช่วงเวลานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับคนพิการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พก. เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยการประสานงานจากนางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยคนพิการสามารถสอบถามสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ 02 354 4541


ภาพประกอบ: 
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561
แจ๋ว 3 มกราคม 2561