อพก. ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ “เก๋าไม่แก่”

วันที่/เวลา: 
พุธ, พฤศจิกายน 8, 2017 (All day)
อพก. ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ “เก๋าไม่แก่” 
 
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) สนามเป้า กรุงเทพฯ 
นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ “เก๋าไม่แก่” ในประเด็น นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านคนพิการ ในช่วง “เก๋ารู้เก๋าบอก” ที่มีกำหนดออกอากาศ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 16.15 - 17.00 น.
ภาพประกอบ: 
อพก. ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ “เก๋าไม่แก่”
อพก. ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ “เก๋าไม่แก่”
อพก. ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ “เก๋าไม่แก่”
อพก. ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ “เก๋าไม่แก่”
อพก. ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ “เก๋าไม่แก่”
อพก. ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ “เก๋าไม่แก่”
อพก. ร่วมบันทึกเทปสนทนารายการ “เก๋าไม่แก่”