อพก. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

วันที่/เวลา: 
อังคาร, ธันวาคม 5, 2017 (All day)
สถานที่: 
ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

อพก. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ภาพประกอบ: 
อพก. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
อพก. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
อพก. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
อพก. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร