อธิบดี พก. ให้ผู้แทนจากมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและเครือข่าย ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองอธิบดี ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เป็นเลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมผู้ติดตาม เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการและเครือข่าย ประจำปี 2562 ให้เกิดการสอดคล้องระหว่างการทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมการหารือการจัดงาน Workability Asia Conference 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมซันเวย์ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการหารือ
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. ให้ผู้แทนจากมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการขับเคลื
 อธิบดี พก. ให้ผู้แทนจากมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการขับเคล
อธิบดี พก. ให้ผู้แทนจากมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการขับเคลื