อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

นศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กร และสื่อที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรง และโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการ์ตูนคาแรคเตอร์สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว ด้วย “ท่าทางท่าทีที่อยากเห็น และไม่อยากเห็นจากคนในครอบครัว” เนื่องใน “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ซึ่งเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้ร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 500 คน ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตที่พำนักในประเทศไทย ผู้บริหาร และผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา ศิลปิน ดารา นักแสดง บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ