อธิบดี พก. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ พร้อมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงไปยังลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.50 น. ที่ลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พม. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานฯ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหาความรุนแรง อันนำไปสู่การรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 คน เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงจากลานพระประชาบดี กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ ไปจนถึงลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off
อธิบดี พก. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off
อธิบดี พก. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off
อธิบดี พก. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off
อธิบดี พก. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off
อธิบดี พก. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off
อธิบดี พก. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off
อธิบดี พก. เข้าร่วมงานกิจกรรมการประกาศ Kick off