อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”

สถานที่: 
ณ ชุมชนพัฒนา 4-5-6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ชุมชนพัฒนา 4-5-6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน จากการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพบ้าน ตามโครงการส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคนพิการ ผ่าน “กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” ให้กับ เด็กชายณรงค์เดช กาละทอน ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในการส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการแล้ว
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”
อธิบดี พก. ร่วมภาคเอกชน ส่งมอบบ้านคนพิการ ใน “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”