อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2

สถานที่: 
ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ 2” ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561 เพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนทุกกลุ่มวัย ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แก่ชาวจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2
อธิบดี พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ครั้งที่ 2