อธิบดี พก. ร่วมบันทึกเทปรายการ “รักเมืองไทย” ทางช่อง TNN2 ในประเด็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562

อธิบดี พก. ร่วมบันทึกเทปรายการ “รักเมืองไทย” ทางช่อง TNN2 ในประเด็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ สตูดิโอชั้น 5 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมบันทึกเทปรายการ “รักเมืองไทย” ทางช่อง TNN2 ในประเด็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2562 ทั้งนี้ สามารถติดตามชมรายการดังกล่าว ที่จะออกอากาศในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 - 19.30 น. และออกอากาศซ้ำในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 01.30 - 02.00 น. และเวลา 11.30 - 12.00 น. ทางช่อง TNN2
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. ร่วมบันทึกเทปรายการ “รักเมืองไทย” ทางช่อง TNN2 ในประเด็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตค
อธิบดี พก. ร่วมบันทึกเทปรายการ “รักเมืองไทย” ทางช่อง TNN2 ในประเด็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตค
อธิบดี พก. ร่วมบันทึกเทปรายการ “รักเมืองไทย” ทางช่อง TNN2 ในประเด็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตค
อธิบดี พก. ร่วมบันทึกเทปรายการ “รักเมืองไทย” ทางช่อง TNN2 ในประเด็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตค