อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนาในรายการ “NBT มีคำตอบ"

สถานที่: 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) เข้าร่วมสนทนาสดในรายการ “NBT มีคำตอบ” โดยในวันนี้เป็นการนำเสนอในประเด็น “การส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้าจากฝีมือคนพิการ” จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (2HD) เวลา 10.00 - 11.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมในรายการ
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"
อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนา “NBT มีคำตอบ"