อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัด พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

สถานที่: 
ณ บริเวณพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561” ซึ่งมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัด และหน่วยงานในสังกัด พม. เข้าร่วมในพิธี
ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัด พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัด พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัด พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัด พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัด พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัด พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัด พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัด พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัด พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา