อธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร APCD เข้าเยี่ยมคารวะ รมว. พม. เพื่ออำลาตำแหน่งที่ครบวาระและให้การต้อนรับผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2017 (All day)
สถานที่: 
ห้องประชุม สป.1 ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

อธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร APCD เข้าเยี่ยมคารวะ รมว. พม. เพื่ออำลาตำแหน่งที่ครบวาระและให้การต้อนรับผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นายอะกิอิ นิโนมิยะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เพื่ออำลาตำแหน่งที่ครบวาระเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของนายพิรุณ ลายสมิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ซึ่งศูนย์ APCD ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ด้วยความร่วมมือของรัฐบาลไทย โดยกระทรวง พม. และรัฐบาลญี่ปุ่น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ (JICA) ซึ่งมีผลงานโดดเด่น คือเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายการทำงานกับองค์กรต่างประเทศมากมายและทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มธุรกิจคนพิการ โดยจัดทำโครงการร้านเบเกอรี่ 60 plus bakery by Yamazaki & APCD เป็นร้านที่มีผู้ที่เป็นออทิสติก รวมถึงคนพิการทางการได้ยิน และคนพิการทางด้านร่างกาย เป็นพนักงานทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการนี้ รมว.พม. ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ เพื่อเป็นการต้อนรับ ผู้บริหารศูนย์ APCD

ภาพประกอบ: 
อธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร APCD เข้าเยี่ยมคารวะ รมว. พม. เพื่ออำลาตำแหน่งที่ครบวาระและให้การต้อนรับผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
อธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร APCD เข้าเยี่ยมคารวะ รมว. พม. เพื่ออำลาตำแหน่งที่ครบวาระและให้การต้อนรับผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
อธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร APCD เข้าเยี่ยมคารวะ รมว. พม. เพื่ออำลาตำแหน่งที่ครบวาระและให้การต้อนรับผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
อธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร APCD เข้าเยี่ยมคารวะ รมว. พม. เพื่ออำลาตำแหน่งที่ครบวาระและให้การต้อนรับผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่