อธิบดีพก.เข้าร่วมรายการ "เก๋าไม่แก่"

วันที่/เวลา: 
พุธ, พฤศจิกายน 29, 2017 (All day)
สถานที่: 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “เก๋าไม่แก่” ในประเด็นศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “เก่าไม่แก่” ในประเด็นศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) โดยสามารถติดตามรับชมได้ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) เวลา 16.15 – 17.30 น. ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560

ภาพประกอบ: 
อธิบดีพก.เข้าร่วมรายการ "เก๋าไม่แก่"
อธิบดีพก.เข้าร่วมรายการ "เก๋าไม่แก่"
อธิบดีพก.เข้าร่วมรายการ "เก๋าไม่แก่"