อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 20, 2017 - 12:00
สถานที่: 
ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. ที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่เพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย โดยมี พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และพันเอก ถาวร ร่วมสุข ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ พร้อมให้แนวทางจัดหลักสูตรการฝึกสุนัขนำทางเพื่อคนพิการในประเทศไทย นอกจากนี้ ได้นำชมการสาธิตการฝึกสุนัขทหาร และศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลสุนัขทหาร หลังจากนั้น ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. เยี่ยมชมบ้านพักและเรือนรับรองสำหรับใช้ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร The Royal Society for the Blind (RSB) ในการเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมพัฒนาการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย
ภาพประกอบ: 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จัง
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จัง
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จัง
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จัง
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จัง
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จัง
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จัง