อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 27, 2017 (All day)
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
 
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องราชา 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้บริหารระดับกรม บุคลากรด้านบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน
ภาพประกอบ: 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพ