อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือทางไกลผ่านระบบ Video conference ร่วมกับองค์กร Royal Society for the Blind (RSB)

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, ธันวาคม 8, 2017 (All day)
สถานที่: 
ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือทางไกลผ่านระบบ Video conference ร่วมกับองค์กร Royal Society for the Blind (RSB)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือทางไกลผ่านระบบ Video conference ร่วมกับองค์กร Royal Society for the Blind (RSB) เพื่อเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญขององค์กร RSB ที่จะเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย (Guide Dogs) ร่วมกับองค์กร RSB ของเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ภาพประกอบ: 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือทางไกลผ่านระบบ Video conference
การประชุมหารือทางไกลผ่านระบบ Video conference
การประชุมหารือทางไกลผ่านระบบ Video conference
การประชุมหารือทางไกลผ่านระบบ Video conference