อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560

วันที่/เวลา: 
เสาร์, พฤศจิกายน 18, 2017 - 10:30
สถานที่: 
ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560 เรื่อง “สื่อสาธารณะกับการสร้างสังคมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยและคนพิการ” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส-Thai PBS) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยและคนพิการในเชิงนโยบายระหว่างภาครัฐกับสื่อสาธารณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการนโยบายด้านคนพิการ และผู้สูงอายุ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในเวทีเสวนาครั้งนี้
ภาพประกอบ: 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2560