อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมสนทนาสด ในรายการ " NBT มีคำตอบ"

วันที่/เวลา: 
อังคาร, ตุลาคม 31, 2017 (All day)
สถานที่: 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมสนทนาสด ในรายการ " NBT มีคำตอบ" ในประเด็น "นโยบายการส่งเสริมอาชีพ และศักยภาพคนพิการ" ออกอากาศสด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT 2HD)

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมสนทนาสด ในรายการ " NBT มีคำตอบ" ในประเด็น "นโยบายการส่งเสริมอาชีพ และศักยภาพคนพิการ" โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ร่วมรับสายโทรศัพท์ตอบคำถามจากทางบ้านเกี่ยวกับประเด็นคนพิการ ทั้งนี้ รายการ "NBT มีคำตอบ " ออกอากาศสด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT 2HD) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.30 - 11.00 น.

ภาพประกอบ: 
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมสนทนาสด ในรายการ " NBT มีคำตอบ"
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมสนทนาสด ในรายการ " NBT มีคำตอบ"
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมสนทนาสด ในรายการ " NBT มีคำตอบ"
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมสนทนาสด ในรายการ " NBT มีคำตอบ"
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมสนทนาสด ในรายการ " NBT มีคำตอบ"
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมสนทนาสด ในรายการ " NBT มีคำตอบ"