สัมมนาเพิ่มสมรรถนะเสริมสร้างความผาสุกเพื่อพัฒนาองค์กรเชิงสร้างสรรค์

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, มกราคม 18, 2013 (All day)
สถานที่: 
ฮิวไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

สำนักงานส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเเห่งชาติ (พก.)  จัดสัมนาเพิ่มสรรถนะเสริมสร้างความผาสุกเพื่อพัฒนาองค์กรเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 18 -20 มกราคม 2556 ณ ฮิวไซด์ ครันทรีโฮม กอล์ฟ เเอนด์ รีสอร์ท เพื่อส่งเสริมกายเเละจิตที่สมบูรณ์ เเละประสิทธิภาพในการปฏิบัติราขการให้เเก่บุคคลากรของ พก.  เเละเพื่อพัฒนาสํกยภาพ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดี ลดความขัดเเย้งในองค์กร ในระดับหน่วยงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

ภาพประกอบ: 
รูปสัมมนาเพิ่มสมรรถนะเสริมสร้างความผาสุกฯ
รูปสัมมนาเพิ่มสมรรถนะเสริมสร้างความผาสุกฯ
รูปสัมมนาเพิ่มสมรรถนะเสริมสร้างความผาสุกฯ
รูปสัมมนาเพิ่มสมรรถนะเสริมสร้างความผาสุกฯ