สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงรับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้ (5 ต.ค. 61) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 16 ปี พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการประกาศรางวัลเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการคัดเลือกผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศรวม 32 รางวัล โดยแบ่งเป็น ประเภทที่ 1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีผลงานเป็นเลิศ จำนวน 16 รางวัล และ ประเภทที่ 2 บริษัทหรือภาคธุรกิจที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ จำนวน 16 รางวัล สำหรับในปีนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ ได้รับการคัดเลือกให้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณผลงานงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีผลงานเป็นเลิศ นางวิมลพรรณ กุญแจทอง ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง กล่าวว่า รางวัลที่ได้ในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับทีมงานสถานคุ้มครองบ้านพระประแดงซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ทีมงานทุกๆคนร่วมทำงานกันมาอย่างหนักตลอดเวลา
ภาพประกอบ: 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงรับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ