วันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556

วันที่/เวลา: 
จันทร์, เมษายน 1, 2013 (All day)
สถานที่: 
ทำเนียบรัฐบาล
      นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือน และมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือน เนืองในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล
      ในปีนี้ข้าราชการในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการแห่งชาติ ได้รับพิจารณาให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักนโยบายและวิชาการ เเละนางสาวยิ่งลักษณ์ ศรีบุญเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ภาพประกอบ: 
รูปวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556
รูปวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556
รูปวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556
รูปวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556
รูปวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556