ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง

วันที่/เวลา: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 3, 2017 (All day)
สถานที่: 
ศูนย์อพยพหรือพักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง (อบต.บ้านคลัง) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์อพยพหรือพักพิงชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง (อบต.บ้านคลัง) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง (อบต.บ้านคลัง) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งขณะนี้อยู่ในภาวะยากลำบาก โดยมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีนายจีระศักดิ์ ศรีพหรมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด พก. ร่วมลงพื้นที่สำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การซ่อมบ้านคนพิการ จำนวน 5 หลัง กายอุปกรณ์คนพิการ จำนวน 10 ชุด เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และเงินสงเคราะห์เด็ก จำนวน 480 ราย และทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 10 ราย โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ
ภาพประกอบ: 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง