รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ได้นำคนพิการที่ได้รับการฝึกอาชีพ หลักสูตรช่างอิเลคทรอนิคและช่างตัดเย็บเสื้อผ้า จากศูนย์ฯ ร่วมสนทนาสดในรายการ "แจ๋ว" ประเด็นการส่งเสริมศักยภาพและอาชีพคนพิการ พร้อมสาธิตการเย็บผ้า นำโดยนางเพชรินทร์  ดลพรพิสุทธิ์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมวิชาชีพ พร้อมด้วย นายประจวบ กุลโคตร และ นางเสาวลักษณ์ ภูมี ผู้รับการฝึกอบรม ร่วมสนทนาสดในรายการฯ
โดยรายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.45 - 15.30 น. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณชวนันท์ ประเสริฐวรรณ โปรดิวเซอร์รายการฯ ให้ช่วงเวลานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พก. เป็นประจำทุกสัปดาห์
ภาพประกอบ: 
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)
รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13HD)