รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง

สถานที่: 
ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานคุ้มครองฯ นิคมสร้างตนเอง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐ บ้านเอื้ออาทร หน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พร้อมมอบวีลแชร์จำนวน 5 คัน และเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ราย ต่อมา เวลา 15.45 น. เดินทางไปสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชุมทีม One home ภาคตะวันออก และเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดจันทบุรี
ภาพประกอบ: 
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง