รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราเกมส์ ครั้งที่ 9

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 13, 2017 (All day)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการในงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา เพื่อให้มุ่งมั่นฝึกซ้อมและเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนพิการและคนในสังคม โดยมีสมาคม องค์กรคนพิการ และนักกีฬาคนพิการแต่ละประเภท จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน


ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6
7