รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 13, 2017 (All day)
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น 3 กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี 2561 โดยมีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกรองวงเงินสนับสนุนคณะทำงานส่วนกลาง โดยมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณะสุข กรมบัญชีกลาง สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด พก. เข้าร่วมประชุม
ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6
7
8
9