รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการประจำวัน กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”

วันที่/เวลา: 
จันทร์, พฤศจิกายน 20, 2017 - 08:30
สถานที่: 
จุดรวมพลและจุดปล่อยตัวบริเวณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ที่ จุดรวมพลและจุดปล่อยตัวบริเวณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการประจำวัน กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ห้วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 26 พ.ย. 2560 ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนริมคลองร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ริมคลอง ทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง รวมถึงการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม อีกทั้งยังทำให้ประชาชนริมคลองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร
ภาพประกอบ: 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการประจำวัน กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการประจำวัน กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการประจำวัน กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการประจำวัน กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการประจำวัน กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการประจำวัน กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการประจำวัน กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการประจำวัน กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”